Dokumentų valdymas

„KONTORA“ – intuityvi, sparti ir lanksti dokumentų ir procesų valdymo sistema, veikianti tinklalapio arba mobiliosios aplikacijos principu. Sistema skirta įvairių tipų dokumentų rengimui, derinimui, pasirašymui, paskirstymui atsakingiems darbuotojams, išsiuntimui bei saugojimui.

Daugiau

Daugiau

Veiklos procesų valdymas

„KONTORA“ – intuityvi, sparti ir lanksti dokumentų ir procesų valdymo sistema, veikianti tinklalapio arba mobiliosios aplikacijos principu. Naudojantis „KONTORA“ užtikrinsite duomenų saugumą, paprastą, bet efektyvų ir automatizuotą veiklos procesų vykdymą.

Daugiau

Daugiau

Elektroninių paslaugų valdymas

Elektroninių paslaugų valdymas  – tai elektroninių paslaugų konstruktorius su papildomomis elektroninių dokumentų pasirašymo ir paslaugų apmokėjimo galimybėmis.

Daugiau

Daugiau

Savitarnos sistemų sprendimai

Ši sistema – tai elektroninių užklausų ir gaunamų dokumentų konstruktorius su papildomomis elektroninių dokumentų pasirašymo ir paslaugų apmokėjimo galimybėmis.

Daugiau

Daugiau

Elektroninių dokumentų pasirašymas

Elektroninio parašo pasirašymo paslauga, kuri suteikia galimybę pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu ar elektroniniu spaudu. Elektroninis parašas užtikrina patikimą asmens identifikavimą, vienareikšmį dokumento ir jį pasirašiusio asmens duomenų susiejimą bei dokumento turinio ir jo duomenų nepakeičiamumą.

Daugiau

Daugiau

Patikimas tapatybės nustatymas

Elektroninio parašo paslauga, kurią suteikiant autentifikuojamas elektroninių paslaugų gavėjas. Fizinio asmens tapatybės nustatymas atliekamas remiantis teisėtomis ir patikimomis informacinėmis sistemomis. Šiuo metodu užtikrinama, kad asmenys negalėtų pasinaudoti ne savo tapatybe – taip užkertamas kelias nusikalstamai veiklai.

Daugiau

Daugiau

Patikimumo užtikrinimo paslauga

Elektroninio parašo pasirašymo paslauga, skirta elektroniniame dokumente esančio kvalifikuoto elektroninio parašo (ar parašų) ir kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatų galiojimo patikrinimui.

Daugiau

Daugiau

Laiko žymų teikimas

Elektroninio parašo pasirašymo paslauga, kuri suteikia galimybę sustiprinti dokumente esantį elektroninį parašą ar spaudą elektronine laiko žyma.

Daugiau

Daugiau

Finansų valdymas ir apskaita

Tai finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema, skirta viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Sistemos funkcijos taip pat įgalina patogią biudžeto vykdymo apskaitą ir kontrolę.

Daugiau

Daugiau

Biudžeto planavimas ir valdymas

Ši biudžeto bei rodiklių valdymo sistema skirta savivaldybės vykdomų planavimo procesų automatizavimui. Ji ypač naudinga įvairios trukmės planų rengimui, tvirtinimui ir vykdymo stebėsenai pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

Daugiau

Daugiau

Strateginis planavimas

Strateginio planavimo valdymo sistema skirta savivaldybės vykdomų planavimo procesų automatizavimui. Ji ypač naudinga įvairios trukmės (strateginių, trumpalaikių ir kt.) planų rengimui, tvirtinimui ir vykdymo stebėsenai pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

Daugiau

Daugiau

Personalo valdymas

Ši sistema skirta žmogiškųjų išteklių valdymui. Jos funkcinės sritys apima personalo ir darbo laiko apskaitos procesus.

Daugiau

Daugiau

Viešųjų pirkimų planavimas

Tai patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta viešiesiems pirkimams planuoti.

Daugiau

Daugiau

Viešųjų pirkimų vykdymas

Tai patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta viešiesiems pirkimams ir sutartims vykdyti ir kontroliuoti.

Daugiau

Daugiau

Viešųjų pirkimų kontrolė

Tai patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta viešiesiems pirkimams planuoti, vykdyti ir kontroliuoti.

Daugiau

Daugiau

Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymas

Tai patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta susirinkti pavaldžių įstaigų poreikius ir vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus.

Daugiau

Daugiau