Elektroninių dokumentų pasirašymas

Elektroninio parašo pasirašymo paslauga, kuri suteikia galimybę pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu ar elektroniniu spaudu.

Elektroninis parašas užtikrina patikimą asmens identifikavimą, vienareikšmį dokumento ir jį pasirašiusio asmens duomenų susiejimą bei dokumento turinio ir jo duomenų nepakeičiamumą.