Biudžeto planavimas ir valdymas

 

Ši biudžeto bei rodiklių valdymo sistema skirta savivaldybės vykdomų planavimo procesų automatizavimui. Ji ypač naudinga įvairios trukmės (biudžeto ir kt.) planų rengimui, tvirtinimui ir vykdymo stebėsenai pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

Be to, sistemoje taip pat galima automatizuoti ir kitų specifinių (investicinių, kokybės gerinimo ir pan.) planų kūrimą, tvirtinimą, stebėseną bei priežiūrą, vykdomą savivaldybės ir pavaldžių įstaigų.

Funkcijos

 • Plėtros ir veiklos planų rezultatų planavimas bei vertinimas
 • Patikslintos lėšų prognozės parengimas pagal visus finansavimo šaltinius
 • Biudžeto projekto rengimas (pajamų ir išlaidų planavimas)
 • Investicinių, kokybės valdymo ir kitų planų rengimas
 • Statistinių duomenų (planinių ir faktinių) rinkimas, registravimas ir analizė
 • Ataskaitų bei suvestinių rengimas

Privalumai

 • Automatizuotas, standartizuotas ir susistemintas duomenų įvedimas bei surinkimas
 • Galimybė efektyviai keistis duomenimis (taip pat ir su pavaldžiomis įstaigomis)
 • Aptinkamas ir eliminuojamas pakartotinis tų pačių duomenų pateikimas
 • Aiškus vertinimo kriterijų valdymas
 • Lankstūs duomenų apibendrinimo bei sisteminimo parametrai
 • Efektyvūs duomenų analizės įrankiai

Kodėl verta rinktis šią sistemą?

Naudojant šią sistemą, finansų planavimo procesas yra kompiuterizuojamas. Tai padeda sistemingai laikytis bendrų taisyklių, kontroliuoti plano kūrimo etapus bei automatiškai konsoliduoti proceso dalyvių pateiktą informaciją, taip sutaupant daug laiko ir užtikrinant aukštą strateginių planų kokybę.

Sistemoje visi klasifikatoriai ir biudžeto sumų metrikos yra vienodi. Sistemingas duomenų perdirbimas padeda aptikti ir eliminuoti klaidingus, pasenusius ar net neegzistuojančius įrašus.

Platformoje galima patogiai ir greitai parengti pageidaujamo lygmens biudžeto plano suvestines, o automatinis biudžeto panaudojimo informacijos atnaujinimas leidžia be papildomų pastangų įvairiais pjūviais stebėti planų vykdymą, palyginti faktines reikšmes su planuotomis bei aptikti neatitikimus.

Mumis pasitiki

Susisiekite su mumis ir papasakosime apie produktą detaliau

Kontaktai