Personalo valdymas

Ši sistema skirta žmogiškųjų išteklių valdymui. Jos funkcinės sritys apima personalo ir darbo laiko apskaitos procesus.