Patikimumo užtikrinimo paslauga

Elektroninio parašo pasirašymo paslauga, skirta elektroniniame dokumente esančio kvalifikuoto elektroninio parašo (ar parašų) ir kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatų galiojimo patikrinimui.