Finansų valdymas ir apskaita

Tai finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema, skirta viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Sistemos funkcijos taip pat įgalina patogią biudžeto vykdymo apskaitą ir kontrolę.