Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymas

 

Tai patogi ir lanksti tinklalapio principu veikianti informacinė sistema, skirta susirinkti pavaldžių įstaigų poreikius ir vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus.

Funkcijos

 • Centralizuotas prekių, paslaugų ar darbų poreikių surinkimas iš visų įstaigų, jų padalinių ir darbuotojų
 • Galimybė pagal nustatytas sąlygas automatiškai perduoti pavaldžių įstaigų pirkimus centrinei perkančiajai organizacijai
 • Poreikių derinimas ir tvirtinimas pagal įstaigos pasitvirtintas taisykles
 • Centralizuoto ar įstaigos viešųjų pirkimų plano rengimas ir tvirtinimas
 • Pirkimų inicijavimas ir jų oficialių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas
 • Tiekėjų pasiūlymų ir kitų su pirkimo vykdymu susijusių dokumentų surinkimas ir sisteminimas
 • Viešojo pirkimo sutarčių su tiekėjais sudarymas ir vykdymo stebėsena
 • Prekių, paslaugų ar darbų užsakymas pagal numatytas sutarties sąlygas
 • PVM sąskaitų faktūrų valdymas
 • Pirkimų procedūrų skelbimų ir ataskaitų rengimas

Privalumai

 • Veikia web technologijų pagrindu, todėl sistema pasiekiama per interneto naršyklę
 • Suteikia galimybę centralizuotai planuoti, vykdyti ir kontroliuoti poreikius, pirkimus, sutartis, sąskaitas ir sąskaitas
 • Centralizuotų pirkimų planavimo procesas tampa žalesnis, taupesnis, paprastesnis, efektyvesnis ir paprastesnis
 • Supaprastėja centralizuotų pirkimų procedūrų stebėsena – sistema suteikia galimybę matyti, kiek laiko trunka visas pirkimo procesas nuo pavaldžios įstaigos paraiškos įvedimo iki centralizuotos sutarties sudarymo
 • Sumažėja klaidų tikimybė – sistema padeda užtikrinti, kad centralizuotos sutartys neviršytų planuojamos pirkimo vertės, užsakymai nebūtų vykdomi pasibaigus sutarties galiojimui ir veiksmus atliktų tik tam teisę turintys asmenys
 • Automatinė centralizuotų pirkimų procesų integracija su kitomis sistemomis (pvz., e. sąskaita, naudojama dokumentų valdymo sistema, finansų valdymo sistema ar kt.)
 • Patogi analitika centralizuotų pirkimų procesų kontrolei užtikrinti, efektyvumui ir kokybei gerinti

Kodėl verta rinktis šią sistemą?

Šios sistemos dėka suformuojami efektyvesni centralizuoti viešųjų pirkimų procesai. Sistemos nauda aktuali kone kiekviename etape: nuo poreikių surinkimo, tvirtinimo, derinimo ir planavimo iki pirkimo procedūrų ir sutarčių stebėsenos, vykdymo bei kontrolės. Sistemos naudotojai pagal suteiktas teises mato tik jiems aktualią informaciją, o pilna pirkimo procesų skaitmenizacija padeda išvengti klaidų ir piktnaudžiavimo atvejų.

Optimizuotos paieškos pagalba taip pat galima greitai ir lengvai rasti informaciją bei dokumentus, kurie buvo pateikti ankstesniuose etapuose, tad nebereikia jų pateikti pakartotinai. Centralizuotas pirkimų procesas suteikia galimybę įsigyti ekonomiškai naudingesnes prekes, paslaugas bei darbus, taupiau naudojant žmogiškuosius išteklius.

Ši sistema – modernus sprendimas, kurį nuolat tobuliname atsižvelgdami į teisės aktų pakitimus ir klientų poreikius. Sprendimas sukurtas remiantis ilgalaike UAB „NEVDA“ patirtimi ir galiojančiais teisės aktais.

Mumis pasitiki

Susisiekite su mumis ir papasakosime apie produktą detaliau

Kontaktai