Biudžeto planavimas ir valdymas

Ši biudžeto bei rodiklių valdymo sistema skirta savivaldybės vykdomų planavimo procesų automatizavimui. Ji ypač naudinga įvairios trukmės planų rengimui, tvirtinimui ir vykdymo stebėsenai pagal nustatytus vertinimo kriterijus.