Strateginis planavimas

Strateginio planavimo valdymo sistema skirta savivaldybės vykdomų planavimo procesų automatizavimui. Ji ypač naudinga įvairios trukmės (strateginių, trumpalaikių ir kt.) planų rengimui, tvirtinimui ir vykdymo stebėsenai pagal nustatytus vertinimo kriterijus.